Prezzi del Certificate forniti da BNP Paribas Arbitrage (in qualità di market maker).

Bloomberg Inflation European Equity Winners 2022 Decrement 5% Index Athena Up

XS2348175402
Vendi 93,19 1.000 Pezzi
Compra 94,19 1.000 Pezzi
Variazione+0,81 %27.05.2022 17:29:40